Skip to content

Digital strategi och webb


Som digital strateg jobbar jag för att förbättra ditt företags närvaro i digitala kanaler. Det kan handla om att utveckla webbplatsen, om strategier för sociala medier, för annonsering eller för digital kommunikation i stort.

Anlitar du mig får du någon som kan webb och digitalt, men som kan annat. Jag är ju nämligen copywriter också. Det innebär att jag förstår dig och lär mig din verksamhet bättre än någon som bara knackar kod.

Men knacka kod kan jag. Moderna ramverk, responsivitet och stöd för olika enheter är en självklarhet. Jag är så kallad "full stack"-utvecklare, vilket innebär att jag behärskar alla lager, från databaser till användargränssnitt.

Men för mig kommer teknik efter användarvänlighet, nytta och resultat. Det ska vara rätt teknik för rätt sak. Och det jag bidrar med ska ge rätt effekt.

Kontakta mig

Hör av dig till mig och bolla dina idéer.

Läs mer

Copywriting
Kunskapsmarknadsföring (Content Marketing)
Digitalt lärande