Kunskap leter till idéer som leder till budskap och en disposition som leder till text.

Det finns inga genvägar. En bra text kommer inte till “bara så där”.

Skriv aldrig en text utan att först ha gjort en disposition, gör aldrig en disposition innan du har en klar idé och rätt idé får du inte om du inte har rätt kunskap.

Tumregeln är: mer in än ut! Jag brukar säga att det är 90 % in, 10 % ut genom pennan.