Skip to content

Så fungerar det


Oftast går ett uppdrag till så här, när jag fått din förfrågan:

1. Kostnadsförslag

Efter att jag har fått de underlag jag behöver får du ett kostnadsförslag. Det kan antingen vara baserat på timarvode (med en kostnadsram) eller ett fast pris. Timarvodet beror på projektets omfattning och hur bråttom du har.

2. Research och inläsning

En stor del av uppdraget är analysen. Att göra research och läsa in sig på ämnet, målgruppen, konkurrenter, ambitioner och befintlig kommunikation. Det är här idéerna kommer till.

3. Copywriting

Sedan följer själva skrivandet, när idéer blir till budskap och texter. Jag jobbar utifrån ett bestämt format eller tillsammans med din reklambyrå/formgivare. Behöver du, finns sådana resurser i mitt nätverk.

4. Korrektur

Du får ett färdigt förslag på texter. Normalt ingår en korrekturvända där vi bearbetar texterna tillsammans.

5. Leverans och publicering

Om du vill, hjälper jag dig med publicering eller produktionssättning av texterna.

Betalningsvillkor

Betalning sker normalt mot faktura, 15 dagar netto. Fakturering sker vid leverans. Vid längre eller mer omfattande uppdrag fakturerar jag normalt 50 % vid uppstart och 50 % vid leverans.

Andra typer av uppdrag

Uppdrag kan ha många former. Vid löpande uppdrag kan vi komma överens om såväl fast pris som ett rabatterat timarvode eller avropningsbara potter av tid. Jag är flexibel, och tillsammans hittar vi den bästa lösningen.

Kontakta mig

Hör av dig till mig och bolla dina idéer.